Neler yeni

qbusweapons

  1. R

    Paylaşım QBUS - Silahçı dükkanı sadece ruhsat ile kullanılabilir.

    40. satırı aşağıdaki kodlar ile değiştirin qb-shops/main.lua if dist < 1 then DrawText3Ds(loc["x"], loc["y"], loc["z"] + 0.15, '~g~E~w~ - Open shop') if IsControlJustPressed(0, Config.Keys["E"]) then if Config.Locations[shop]["products"] == Config.Products["weapons"] then...
Üst